Afhankelijk van het tijdstip waarop het theorie-examen begint zullen wij iets vroeger of later met de theoriecursus beginnen. Het kan dus voorkomen dat de theoriecursus al om 6.30 uur in de ochtend begint. Al deze informatie staat in de uitnodiging die je van ons krijgt. De theoriecursus heeft een totale duur van ongeveer 5 uur, inclusief een volledig verzorgde lunch en drankjes. Aansluitend aan de cursus volgt vrijwel direct het theorie examen bij het CBR. Het examen bestaat uit het beantwoorden van 25 gevaarherkenningsvragen en 40 vragen over kennis en verkeersinzicht. Na afloop van het theorie-examen ontvang je direct de uitslag. Het examen duurt minimaal 20 minuten en maximaal een half uur. Het behaalde theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig.